Sinds de winterstop zijn alle keepers van de junioren en senioren voorzien van nieuwe keeperhandschoenen.  De keepers staan er hierdoor weer goed op en hopen natuurlijk dat ze hiermee extra punten voor SV Hoogersmilde kunnen binnenslepen.

Deze handschoenen zijn aangeboden door Van Aken Hekwerk en de dames van de lotenverkoop.

Namens de keepers willen we hen hartelijk danken met deze mooie actie.

De competitiewedstrijd zondag 25 februari tegen Houtigehage is afgelast.

De wedstrijd van zondag 25 februari is afgelast door de bond.

De wedstrijd van zondag 18 Februari tegen Ruinerwold 3 is afgelast

De spelers voor zondag 18 februari:

M v Aken, D Bell, K vd Born, G Bosma, F Dekker, G Dijkstra, A Gol, T Holst,

A Hulst, C Hummel, R Koenrades, P Mast, R Moes.

Vertrek: 13.00 uur.   Aanvang: 14.00 uur.

Wassen: R Moes.

De oefenwedstrijd is vanwege slecht veld afgelast. 

Algemene ledenvergadering SV Hoogersmilde

Datum: maandag 26 februari 2018
Plaats: De Bosrand
Aanvang: 20.00 uur


Agenda.

1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 20 maart 2017

4. Verslag kascommissie.
Tjerkje Kuiper en Harma Talen-Hummel zitten in de kascommissie. Reserve commissielid is Albertje aan het Rot.

5. Financieel verslag SV Hoogersmilde
I.v.m. stijgende kosten stelt het bestuur voor de contributie met ingang van 1 maart 2018 te verhogen met €1,00 per lid per maand.

6. Financieel verslag kantinecommissie

7. Benoeming kascommissie
Tjerkje Kuiper is aftredend.
Kascommissie 2019: Harma Talen-Hummel en Albertje a/t Rot.
Benoeming reserve kascommissielid.


Pauze


8 Bestuursverkiezing
Rooster van aftreden dagelijks bestuur:
2014 – 2015: penningmeester Gerrit Pieters.
2015 – 2016: voorzitter Jan Luning. Herkiesbaar
2016 – 2017: -
2017 – 2018: penningmeester Gerrit Pieters. Herkiesbaar
In 2016 is tussentijds afgetreden Anne Hoogeveen. Er is nog steeds een vacature is het dagelijks bestuur. Op 1 januari jl. is Anne definitief gestopt met het secretariaatswerk.
Vacature: secretaris.

9. Lopende zaken
Uitbreiding overkapping.
Thermopane in kantine.
Huur kantine.

10. Rondvraag

11. Sluiting

De wedstrijd van zondag 11 Februari tegen Ruinen 3 is afgelast