Alle leden van de Rabobank krijgen in juni het blad Dichterbij met daarbij gevoegd een stembiljet. Steun onze club en breng uw stem uit op onze vereniging. De stem periode begint eind juni en eindigt eind augustus.

Dus steun uw club want iedere stem op sv Hoogersmilde levert geld op.

 

Attachments:
Download this file (bannerliggend.png)bannerliggend.png[ ]20 kB

De stemperiode van de clubkascampagne is begonnen. Alle leden van de Rabobank zuidwest Drenthe hebben hun inlogcode ontvangen. Laat jullie stem niet verloren gaan en stem op sv Hoogersmilde.

Ga voor 14 oktober naar www.rabobank.nl/zwd en stem op sv Hoogersmilde.

Ook dit jaar doet sv Hoogersmilde weer mee met de CLUBKAS CAMPAGNE van de Rabobank. Alle leden van de Rabobank kunnen vijf stemmen uitbrengen op een club of vereniging. Dus mensen van Hoogersmilde breng tussen 1 september en 14 oktober uw stem uit en stem massaal op sv Hoogersmilde

Maandagavond 20 maart houden wij de algemene ledenvergadering van sv Hoogersmilde in de Bosrand.

Aanvang 20.00uur

 

Beste sportvrienden

Stem nu op sv Hoogersmilde. Doe mee en spek de clubkas. Bent u lid van Rabo zuidwest drenthe stem dan op 

SV HOOGERSMILDE en Vereniging van dorpsbelangen Hoogersmilde.

Breng uw stem uit op rabobank.nl clubkascampagne voor 14 oktober.

U mag 5 stemmen uit brengen maximaal 2 per vereniging.

Stem nu iedere stem is geld waard. 

Uw inlogcode staat op de flyer die bij de Dichterbij inzit.

Attachments:
Download this file (bannerstaandbewegend (1).gif)bannerstaandbewegend (1).gif[ ]242 kB
Download this file (bannerstaandbewegend.gif)bannerstaandbewegend.gif[ ]242 kB

Datum: woensdag 24 februari 2016
Plaats: De Bosrand
Aanvang: 19.30 uur!!!!!!!!!

OP DEZE AVOND WORDT DE WEDSTRIJD
PSV-ATLETICO MADRID GESPEELD. NA DE VERGADERING KUNNEN WE EVENTUEEL MET ELKAAR NAAR DEZE WEDSTRIJD GAAN KIJKEN.
Daarom aanvang vergadering 19.30 uur

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 2 maart 2015

4. Verslag kascommissie.
Monique de Vries en Gerrit a/t Rot zitten in de kascommissie. Reserve commissielid is Tjerkje Kuiper.

5. Financieel verslag SV Hoogersmilde

6. Financieel verslag kantinecommissie

7. Benoeming kascommissie
Monique de Vries is aftredend. Nieuw kascommissielid is Tjerkje Kuiper
Te benoemen: reserve kascommissielid.

Pauze

8 Contributie verhoging.
Gezien de sluitende begroting stelt het bestuur geen contributie verhoging voor.

9 Bestuursverkiezing
Rooster van aftreden dagelijks bestuur:
2014 – 2015: penningmeester Gerrit Pieters.
2015 – 2016: voorzitter Jan Luning. Herkiesbaar
Anne Hoogeveen heeft aangegeven tussentijds af te treden. Niet herkiesbaar.
Tineke Pieters; aftredend en niet herkiesbaar

9. Lopende zaken
Herinrichting parkeerplaatsen bij de Bosrand
Bouw tochtportaal kantine

11. Rondvraag

12. Sluiting