DE TRAINING VAN DINSDAG 3-3 GAAT NIET DOOR OM DE SLECHTE CONDITIE VAN HET TRAININGSVELD.

Handbal: spelregeldag NHV gehouden in Smilde

Zaterdag 28 februari werd in Smilde de spelregeldag van het Nederlands Handbal Verbond gehouden. Aan deze dag, georganiseerd in samenwerking met SVH (afdeling Handbal), deden 20 jeugdteams mee. In de sporthal konden de kinderen meedoen aan o.a. doelschieten, stormbaan, handbalvaardigheden, blikgooien, loopscholing. En natuurlijk was er de spelregeltest. Alle kinderen en vrijwilligers kregen een mooi handbalshirt van het NHV en de winnende teams gingen naar huis met een prachtige medaille. De organisatie kan terugzien op een zeer geslaagde spelregeldag!

Voor de wedstrijd van zondag 1 maart tegen Haulerwijk worden de volgende spelers verwacht.

 

R Koopmans; R Hatzmann; M Vredeveld; T Stegman; M Smidt; J Blaauw; K Blaauw; P Hatzmann.

F Bultstra; R Hatzmann; T Stegman; V de Theije; J Waninge; N a/h Rot; M Boerma; M Bultstra.

 

Aanwezig; 13.00 uur

Kantinedienst; M Vredeveld; P Hatzmann; Ra Hatzmann.

Grensrechter; B Bruins.

Kleedkamers schoonmaken; J Blaauw; K Blaauw.

 

Datum: maandag 2 maart 2015
Plaats: De Bosrand
Aanvang: 20.00 uur

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 5 februari 2014

4. Verslag kascommissie.
Monique de Vries en Alle Koopmans zitten in de kascommissie. Reserve commissielid is Gerrit aan ’t Rot

5. Financieel verslag SV Hoogersmilde

6. Financieel verslag kantinecommissie

7. Benoeming kascommissie
Alle Koopmans is aftredend. Nieuw kascommissielid is Gerrit aan ‘t Rot
Te benoemen: nieuw reserve kascommissielid.

Pauze

8. Contributie verhoging
Voorstel: de contributie wordt verhoogd met €1,00 per lid/per maand met ingang van 1 juli 2015. Dit geldt ook voor jeugdleden.

9. Bestuursverkiezing
Rooster van aftreden dagelijks bestuur:
2014 – 2015: penningmeester Gerrit Pieters: herkiesbaar
2015 – 2016: voorzitter Jan Luning
2016 – 2017: secretaris Anne Hoogeveen
Tiny de Haan is als afgevaardigde van de afd. handbal toegevoegd aan het omnibestuur

10. Lopende zaken
Privatisering sportvelden
Herinrichting parkeerplaatsen bij de Bosrand
Tariefsverhoging binnensporten

11. Rondvraag

12. Sluiting

Spelers voor zondag 1 maart:

G Bosma, H Bosma, B v/d Born, K v/d Born, A Bultstra J Gerding, J Koers, M Pieters, A Rakhorst, A Boer, S Klein, M Bultstra en S Bosma

Vertrek: 08.45 uur

Aanvang: 10.00 uur

Wassen: B v/d Born

Voor de volgende wedstrijd tegen Havelte zondag 22 februari worden de volgende spelers verwacht.

A Westerhof; R Hatzmann;M Vredeveld; T Stegman; M Smidt; J Blaauw; K Blaauw; P Hatzmann.

N a/h Rot; R Hatzmann; T Stegmann; V de Theije; M Bulstra.

Vertrek; 12.30 uur

Grensrechter; R Vredeveld.

 

 

Hallo handballers,

Velen van jullie zullen het mooie sponsorbord al hebben zien hangen in de sporthal ! Compliment aan de leden van de sponsorcommissie die dit geregeld hebben.

Zoals we al eerder hebben laten weten ziet het bestuur dat h...et steeds lastiger wordt om de contributie/kosten betaalbaar te houden. Het is belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen handballen en daarom is streven om de contributie zo laag mogelijk te kunnen houden.

Het bord van de Vrienden van SV Hoogersmilde draagt hieraan bij. Jij kunt hier ook aan bijdragen!

Op het bord staan de namen van particulieren en bedrijven die donateur zijn van SV Hoogersmilde afdeling handbal. Om (particulier) donateur te worden vragen we €10,00 per jaar. Er komt dan een sticker met je naam op het bord.

Het bestuur is actief op zoek gaan naar (bedrijfsmatige) donateurs die willen toetreden tot de Vrienden van SV Hoogersmilde en een aantal bedrijven staan al op het bord: Sportcafé Radix, Logotext, Multidrukwerk, HE Infra Projectbegeleiding.

Met dank en sportieve groeten!
SVH Handbal