De competitiewedstrijd zondag 25 februari tegen Houtigehage is afgelast.

De wedstrijd van zondag 25 februari is afgelast door de bond.

De wedstrijd van zondag 18 Februari tegen Ruinerwold 3 is afgelast

De spelers voor zondag 18 februari:

M v Aken, D Bell, K vd Born, G Bosma, F Dekker, G Dijkstra, A Gol, T Holst,

A Hulst, C Hummel, R Koenrades, P Mast, R Moes.

Vertrek: 13.00 uur.   Aanvang: 14.00 uur.

Wassen: R Moes.

De oefenwedstrijd is vanwege slecht veld afgelast. 

Algemene ledenvergadering SV Hoogersmilde

Datum: maandag 26 februari 2018
Plaats: De Bosrand
Aanvang: 20.00 uur


Agenda.

1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 20 maart 2017

4. Verslag kascommissie.
Tjerkje Kuiper en Harma Talen-Hummel zitten in de kascommissie. Reserve commissielid is Albertje aan het Rot.

5. Financieel verslag SV Hoogersmilde
I.v.m. stijgende kosten stelt het bestuur voor de contributie met ingang van 1 maart 2018 te verhogen met €1,00 per lid per maand.

6. Financieel verslag kantinecommissie

7. Benoeming kascommissie
Tjerkje Kuiper is aftredend.
Kascommissie 2019: Harma Talen-Hummel en Albertje a/t Rot.
Benoeming reserve kascommissielid.


Pauze


8 Bestuursverkiezing
Rooster van aftreden dagelijks bestuur:
2014 – 2015: penningmeester Gerrit Pieters.
2015 – 2016: voorzitter Jan Luning. Herkiesbaar
2016 – 2017: -
2017 – 2018: penningmeester Gerrit Pieters. Herkiesbaar
In 2016 is tussentijds afgetreden Anne Hoogeveen. Er is nog steeds een vacature is het dagelijks bestuur. Op 1 januari jl. is Anne definitief gestopt met het secretariaatswerk.
Vacature: secretaris.

9. Lopende zaken
Uitbreiding overkapping.
Thermopane in kantine.
Huur kantine.

10. Rondvraag

11. Sluiting

De wedstrijd van zondag 11 Februari tegen Ruinen 3 is afgelast

 

De wedstrijd  van zondag 11 februari is afgelast.