Zondag 10 maart gaan we met 46 personen in de bus naar Wedde om daar ons 1e team

te ondersteunen in hun strijd tegen Wedde 1.

Wil iedereen die zich heeft opgegeven om 11.45 uur aanwezig zijn bij sportpark de Bosrand.

De bus vertrekt stipt om 12.00 uur. 

De kosten zijn € 10,- per persoon, graag gepast betalen.

Opgegeven en de bus missen is gewoon betalen.

Laten we er met elkaar een gezellige zondagmiddag van maken.