Donderdag 15 mei aanvang 21.00 uur.

Donderdag 15 mei is er na afloop van de gezamenlijke training (training van 19.30 uur tot 20.45 uur voor alle senioren) de algemene ledenvergadering van de afdeling VOETBAL.

Agenda:

- Opening door de voorzitter.

- Ingekomen stukken.

- Afscheid trainer Henk Everts.

- Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Peter Pieters. Kandidaat: Gerrit aan het Rot.

- Jeugdvoetbal nieuws.

- Senioren voetbal nieuws. Evaluatie 4 teams afgelopen seizoen. Voorstel doorgaan met 4 teams.

- PAUZE.

- Voorstellen nieuwe trainer Martin Reidsma.

- Rondvraag

- Einde vergadering (borrel)

Bestuur afdeling voetbal S.V. HOOGERSMILDE.