Wie heeft nog een paar sokken van het 4e elftal thuis 

gaarne inleveren bij G aan het Rot Bosweg 2.

bij voorbaat dank.