Dinsdag 29 mei 2018 is de ledenvergadering afdeling voetbal.

De vergadering begint om 20.00 uur.

Noteer het in uw agenda.