Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken heeft

de KNVB  alle voetbalwedstrijden tot 1 april 2020 afgelast. 

Trainingen kunnen in onderling overleg tussen trainers en spelers op dit moment

nog gewoon doorgaan.

Mocht hier verandering inkomen hoort u dat vanzelf.