Annie Koenrades en Henk Wessels nemen afscheid na ruim dertig jaar in de kantine commissie van S.V. Hoogersmilde.

 

Twee iconen van S.V. Hoogersmilde hebben de kantine commissie verlaten en hun plaats is ingenomen door de jongere generatie. Kennen we Annie als vrouw achter de bar, keuken en schoonmaken van de kantine als hardwerkend en altijd aanwezig bij alle activiteiten. Henk is van de inkoop en alle activiteiten van de KNVB, dus meer achter de schermen bezig geweest.

Beide vrijwilligers zijn heel belangrijk geweest voor de vereniging, wij willen Annie en Henk dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en wensen jullie nog vele gezonde jaren toe.

Namens kantine commissie S.V. Hoogersmilde,

Richard Vredeveld.