Op dinsdagavond 22 juni om 20.00 uur houdt de afdeling voetbal van S.V. Hoogersmilde 

de algemene ledenvergadering.

Het voetbalbestuur.