Aanvang: 20.00 uur

 

       1. Opening.

                         

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.

        

 1. Terugblik op seizoen 2020/2021 en vooruitkijken naar het nieuwe seizoen.

 

 1. Verduurzaming sportpark “De Bosrand”.

         

 1. Bestuur.

                Voetbalbestuur:

                Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid Alle Koopmans.

                Aftredend en niet herkiesbaar voorzitter Gerrit aan het Rot.

                Omnibestuur:

                Aftredend en niet herkiesbaar penningmeester Gerrit Pieters.

 1. Structuur bestuur en planning toekomst.

                

 1. Kantinecommissie.

               

 1. Senioren.

               Teams en indeling.

 1. Jeugd.

                Teams en indeling

 1. Veldzaken/groenploeg.

                

 1. Rondvraag.

               

 1. Afsluiting.