Bestuur S.V. Hoogersmilde is weer compleet.

 

Op de ledenvergadering van 22 juni 2021 zijn Ale Koopmans en Gerrit aan het Rot  afgetreden als bestuursleden. Op dat moment waren er geen vervangers.

Inmiddels hebben Klaas Snijder en Tonnie Giateli zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie.

Wij willen Ale en Gerrit nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet voor S.V. Hoogersmilde.

Tevens wensen wij Klaas en Tonnie welkom in ons bestuur.

Het bestuur is nu als volgt:

Tonnie Giateli – voorzitter

Klaas Snijder – secretaris

Robin Hatzmann – penningmeester

Arnold Blijssie – jeugd secretaris

Richard Vredeveld – bestuurslid.