Maandag 16 Mei aanvang 20.00 uur Algemene leden vergadering van het Omnibestuur.

Belangrijke vergadering, waar onder andere besproken moet worden opvolging in het bestuur.

Momenteel is alleen de voorzitter Jan Luning nog actief in het omnibestuur. Het secretariaat wordt ingevuld door secretaris van de Handbal Andre IJzer samen met secretaris van de Voetbal Klaas Snijder. Het penningmeesterschap wordt ingevuld door de penningmeester van de kantine Richard Vredeveld.

Dus om het omnibestuur weer compleet te maken zijn wij een secretaris en penningmeester nodig.

Verder komt aan bod de extreme kosten stijging waarmee de vereniging te maken heeft. Om een gezonde vereniging te blijven zal de contributie omhoog moeten. Met name de afdeling handbal komt voor extreem hoge kosten te staan. Wij komen dan ook met een voorstel om de contributie voor de handbal meer te verhogen dan voor de afdeling voetbal.

De agenda ziet er dan als volgt uit:

Opening door de Voorzitter.

Bestuursverkiezing: Penningmeester vacant.

                             Secretaris vacant.

Financieel verslag:  seizoen 2020-2021

Contributie: Huidige contributie:  7 tot 11 jaar € 7.75 p.m.     Voorstel Handbal € 8.75 p.m.   Voetbal  € 8.75 p.m.

                                               11 tot 18 jaar € 9.75 p.m.    Voorstel Handbal € 11.25 p.m. Voetbal  € 10.75 p.m.

                                               18 en ouder   € 14.75 p.m.   Voorstel Handbal € 17.75 p.m. Voetbal €  15.75 p.m.

                                               Recreanten    € 12,50 p.m.   Blijft   € 12,50 p.m.

Pauze

Rondvraag.

Namens omnibestuur Richard Vredeveld waarnemend penningmeester.