Datum: 1 december 2010

Plaats: De Bosrand

Aanvang: 20.00 uur


Agenda.

1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 3 november 2009

4. Financieel verslag SV Hoogersmilde

Gezien de resultaten van het afgelopen boekjaar en de vooruitzichten voor het lopende seizoen (zie begroting) stelt het bestuur een contributie verhoging voor. Daarbij verwacht het bestuur n.a.v. brieven van de gemeente dat de subsidie voor jeugdleden wordt verlaagd en de gebruikskosten voor velden en zaal zullen stijgen.

Verhoging senior leden: €0,50 per maand

Verhoging junior leden: €0,25 per maand

5. Financieel verslag kantinecommissie

6. Verslag kascommissie.

Jan Boer en Bart Bruins zitten in de kascommissie

7. Benoeming kascommissie

Pauze

8. Bestuursverkiezing

Er zijn geen bestuursleden aftredend. Het bestuur stelt voor met een rooster van aftreden te gaan werken. Van het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) treedt jaarlijks 1 bestuurslid af en is eventueel herkiesbaar.

9. Lopende zaken

10. Rondvraag

11. Sluiting

Als je aan een nieuw volleybalseizoen begint ga je natuurlijk voor het kampioenschap. Wij spelen nu 2e klasse recreanten volleybal en ons doel is om in de 1e klasse te gaan spelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en niet iedereen was ervan overtuigd dat we deze doelstelling dit jaar zouden halen. Na onze wedstrijd, tegen WIK3 uit Bovensmilde die we met 3-0 wonnen was het hele team overtuigd. Als je met 3-0 van WIK, een heel goed op elkaar ingespeeld team, kunt winnen moet je kampioen kunnen worden. Na de tweede wedstrijd werden we weer even met beide benen op de grond gezet, we verloren in Assen met 3-0 van Marsdijk1. Er was dus veel werk aan de winkel, stoppen met dromen maar eerst goed trainen. Dit vond ook onze nieuwe trainer en dat hebben wij geweten. Hij had geen medelijden met ons en dreef ons tot het uiterste. Het was hard werken op de trainingen, maar het heeft zijn vruchten afgeworpen. Er werd geen wedstrijd meer verloren. Op het einde was het nog even spannend omdat ook WIK3 een heel goed seizoen draaide. Doordat wij de onderlinge wedstrijden hadden gewonnen bleven we op de eerste plaats en was het kampioenschap al binnen met nog één wedstrijd te gaan. De laatste wedstrijd wisten wij ook met winst van twee punten binnen te halen en met totaal 29 punten was ons kampioenschap verzekerd.

Het bestuur van SVH heeft ons met mooie bosjes bloemen verrast en we zullen ons best doen om het volgend volleybal seizoen weer een bloemetje te verdienen. Wij willen graag nog onze scheidsrechters Jan Waninge, Wim Bruggink en Nicole Tol bedanken, want zonder scheidsrechter geen wedstrijd.

Dames 2 SVH volleybal recreanten

Naam SV HOOGERSMILDE weer op tribune.

Maandagmorgen 19 april 2010 is door de "groenploeg" de naam weer aangebracht op het dak van de tribune. Met de hoogwerker van Harold van Aken hekwerken, hiervoor onze dank,  zijn door de technische dienst de letters vakkundig aangebracht.

Het sportpark ligt er weer keurig bij, iedere maandag wordt er hard gewerkt door de gepensioneerden van de vereniging om dit ook zo te houden. Het enige waar wij een tekort aan hebben zijn schoonmaaksters voor de kantine. Wij kunnen dit niet door de huidige "kleine groep Dames" laten doen. Indien er geen aanmeldingen bijkomen zullen wij genoodzaakt zijn een andere oplossing te zoeken.

Kom op Dames één morgen in de maand mag toch niet te veel zijn, je kan je aanmelden bij Annie koenrades tel: 0592-459473.

De groenploeg is ook nog bezig het NOK te voorzien van damwand, verder gaan wij onderzoeken of het nog mogelijk is om de kleedkamers onder de tribune weer gebruik klaar te maken.

U ziet er is nog genoeg te doen bij de club. Inmiddels is in de kantine een groot scherm verschenen waarop de live wedstrijden van de eredivisie te zien zijn.

Nederlands elftal.

Op zaterdag 19 juni speelt het Nederlands elftal tegen Japan in Zuid-Afrika.

Deze wedstrijd is te zien op groot scherm in de kantine voor alle jeugd van SV Hoogersmilde (voetbal, handbal, volleybal en gymnastiek jeugd) graag in oranje kleding komen.

Kantine open 13.00 uur. Aanvang wedstrijd 13.30 uur.

Om alvast in de stemming te komen wordt Zondag 25 april de eerste beker finale tussen AJAX en FEYENOORD vanaf 18.00 uur rechtstreeks uitgezonden op groot scherm in de kantine "De Bosrand".

Op 12 februari vindt weer het jaarlijkse sportgala plaats in Beilen. Kampioensteams die genomineerd willen worden voor sportploeg van het jaar Midden-Drenthe kunnen zich voor 4 december opgeven bij de secretaris van het omnibestuur, Anne Hoogeveen.

Bestemd voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 november, 20:00 uur in de Bosrand

Voor alle wedstrijdzaken verwijs ik naar de verslagen van onze afdelingen, als totale vereniging hebben we een goed jaar gehad, in diverse afdelingen is een ledengroei geweest. Bij onze afdeling gymnastiek is er nu naast gym voor dames sinds jaren weer gym voor jongens en meisjes, er zijn al 3 leeftijdsgroepen aan het gymnastieken en we verwachten hier zeker meer groei in.

Nog meer goed nieuws is dat het STRAATVOLLEYBAL weer terugkomt in de Bosrand, een aantal mensen zijn bezig om dit weer van de grond te krijgen, ik hoop dat ze van ieder alle steun en medewerking krijgen. Ook voetbal en handbal hebben een ledengroei, ja beste leden jullie SV Hoogersmilde wordt een grote vereniging.

Voor dat we gaan vragen om vrijwilligers/sters, willen we eerst zeggen dat we een grote groep GEWELDIGE vrijwilligers/sters hebben, in alle afdelingen van onze vereniging hebben we mensen die vrijwilligerswerk doen, helemaal top. En als bv uw kind ook bij de sport is en u wilt net als al die anderen ook best wel eens wat doen, maak dan eens spontaan kenbaar dat u ook wel iets wilt doen, KINDEREN ZIJN VAAK APETROTS ALS EEN VAN HUN OUDERS OOK HELPT BIJ HUN SPORTVERENIGING.

Rond de vorige ledenvergadering hadden we grote plannen over vernieuwing van de speelveldverlichting. Toen er even een gerucht door het dorp ging over de nieuwe brede school die misschien wel voor een gedeelte op het sportveld zou komen, we konden het niet geloven, maar zetten toch onze verlichtings plannen stil. Inmiddels is bekend dat de nieuwe school midden in het dorp komt (naar mijn mening de beste plek) en zijn de verlichtingsplannen weer opgepakt, wel in afgeslankte vorm.

Het dak van het kleedgebouw op het veld wordt vernieuwd. Het gebouw moet behouden worden dus onderhouden. De tribune is aan de buitenkant weer in uitstekende staat, met de nieuwe kuipstoeltjes van de oude FC Groningen tribune staat alles er gelikt bij. Sinds kort is het pad naar het hoofdveld verlicht, wat bij avondwedstrijden een hele verbetering is. Bovengenoemde zaken zijn voor een groot gedeelte gerealiseerd door de inmiddels beroemde groenploeg van SV Hoogersmilde.

Ik hoop op de komende ledenvergadering jullie allemaal te zien.

Namens omnibestuur SV Hoogersmilde
Jan Luning