de volgende spelers worden uitgenodigd voor de comp.wedstrijd uit tegen ODV 1 aanvang 14.00 uur, vertrek 12.30 uur.

Ronald Koopmans, Remmelt Hatzmann, Mischa Vredeveld, Tom Stegman, Simon Trul, Pascal Hatzmann, Konrad Blauw, Jasper Blauw, Nathan a/t Rot, Timo Stegman, Frank Bulstra, Marko Bulstra, Mattheu Bel en Jank Waninge.

trainer/coach: Henk Everts

leiders: Henk Suurd en Peter Tamming

ass.scheidsrechter: Richard Vredeveld.

 

Spelers voor zondag 23 maart

H Bosma, B v/d Born, K v/d Born, A Bultstra, M Bultstra, J Gerding, A Hulst, M Hulst, J Kortenhoeven, P Moes, A Rakhorst, Y Scholtens, V de Theije en M Wienen

Wassen: K v/d Born

Kleedkamer: M Wienen en V de Theije

Kantine: A Rakhorst

Aanwezig: 09.15

Aanvang: 10.00

De spelers voor Zondag 23 maart:

B Bruins, F Dekker, P Flokstra, T Giateli, A Gol, Jan Hatzmann, Japie Hatzmann, C Hummel,

J Klokker, J Koenrades, M Pieters, P Pieters, A Schieving, A Vredeveld, R Zoer.

Scheidsrechter: A Hoogeveen.

Grensrechter: J Mast.

Wassen: M Pieters.

Kleedkamer: T Giateli, F Dekker.

Kantine: J Klokker.

De afdeling handbal heeft sinds kort een eigen Facebookpagina: facebook.com/svhhandbal

Vrijdagavond 14 maart a.s. organiseren de buurtsportcoaches van Midden-Drenthe, in samenwerking met omnisportvereniging SV Hoogersmilde, een feestelijke kick-off op sportpark ‘De Bosrand’ in Hoogersmilde. Nederlands kampioen freestyle voetbal Rowdy Heinen verzorgt een spectaculaire show en daarnaast is er een sportmarkt en worden er diverse workshops gegeven.

De kick-off op vrijdag 14 maart a.s. van 19.00 tot 21.00 uur is een feest voor alle inwoners, jong en oud, van Hoogersmilde en omgeving. Op sportpark 'De Bosrand' kan iedereen de sportmarkt bezoeken en meedoen aan diverse activiteiten en workshops. Om 19.00 uur worden er workshops handbal en freerunning gegeven en om 20.10 uur workshops volleybal en speedminton. Het officiële startschot wordt om 19.50 uur gegeven door Nederlands kampioen freestyle voetbal Rowdy Heinen. Rowdy geeft een spectaculaire show, gevolgd door een clinic.

Deze kick-off wordt georganiseerd door de buurtsportcoaches van Midden-Drenthe in samenwerking met SV Hoogersmilde. Op de sportmarkt zullen vele (sport)aanbieders uit Hoogersmilde vertegenwoordigd zijn om hun sport- en beweegaanbod onder de aandacht te brengen van de aanwezigen. Bezoekers van jong tot oud kunnen gedurende de avond aan diverse activiteiten meedoen, zo zijn er een luchtkussen, sjoelbak en snelheidsmeter. Aan het einde van de avond is er een prijsuitreiking.

De buurtsportcoaches willen zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Midden-Drenthe op basis van hun eigen wensen en in hun eigen omgeving laten sporten en bewegen. De buurtsportcoaches zorgen voor versterking van het lokale sport- en beweegaanbod en het, in wijken en dorpen, leggen van verbindingen tussen sport- en beweegaanbieders en andere partijen. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan de versterking van de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners van Midden-Drenthe. Er wordt gestart in de dorpen Hijken, Hooghalen, Bovensmilde, Smilde en Hoogersmilde, daarna komen de andere dorpen in de gemeente aanbod. Deze kick-off is de eerste grote activiteit van de buurtsportcoaches.

 

Wegens ziekte en het stoppen van een aantal trainers, zijn wij dringend op zoek naar trainers voor onze voetbaljeugd!

Het gaat om  1 of 2 keer  in de week ,een uurtje per keer ,  tijden en welke dag(en) kunnen overlegd worden.

Wie lijkt het leuk om onze aankomende talenten, training te geven?

Vanaf 16 jaar en ouder , en voetbalkennis zijn vereisten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Adriaan Hoogeveen

0592459846 / 06-53433673

 

Tevens willen wij alvast  trainers Matthieu Bel en Jacob Talen, leiders Louis Regterschot, Jan Boer en Erik Zilverberg heel erg bedanken voor hun inzet voor onze jeugd! Bedankt!

 

Namens Jeugdbestuur S.V.Hoogersmilde

 

 

Sportvereniging SV Hoogersmilde en de Buurtsportcoaches van Midden-Drenthe organiseren op vrijdag 14 maart van 19.00-21.00 uur op sportpark De Bosrand een Kick-off.

Er zal tijdens dit evenement een spectaculaire show plaatsvinden door Nederlands Kampioen freestyle voetbal Rowdy Heinen. Verder zullen er clinics gegeven worden op verschillende sportgebieden waaraan iedereen deel kan nemen en kunt u zich laten informeren over alle  sport- en beweegactiviteiten in Hoogersmilde. Het definitieve programma zal na de voorjaarsvakantie bekend worden gemaakt. De Buurtsportcoaches en SV Hoogersmilde hebben dit evenement georganiseerd om de inwoners te laten zien wat er allemaal op sportgebied te doen is. De Buurtsportcoaches proberen samen met de lokale (sport)partijen meer mensen in beweging te brengen.

Bent u benieuwd naar de spectaculaire show, alle sportmogelijkheden in Hoogersmilde en/of heeft u zin om een avondje lekker te bewegen, noteer dan alvast 14 maart in uw agenda!

Datum:    woensdag 5 februari 2014
Plaats:    De Bosrand
Aanvang:    20.00 uur

Agenda.

1.    Opening

2.    Mededelingen/ingekomen stukken

3.    Notulen algemene ledenvergadering 28 januari 2013

4.    Financieel verslag SV Hoogersmilde

5.    Financieel verslag kantinecommissie

6.    Verslag kascommissie.
Wim Mast en Alle Koopmans zitten in de kascommissie. Reserve commissielid is Monique de Vries

7.    Benoeming kascommissie
    Wim Mast is afredend. Nieuw kascommissielid is Monique de Vries.
    Te benoemen: nieuw reserve kascommissielid.

    Pauze

8    Contributie verhoging.
        Voorstel: de contributie wordt verhoogd met €1,00 per lid/per maand. Dit geldt
ook voor jeugdleden.

9    Bestuursverkiezing
Rooster van aftreden dagelijks bestuur:
2013 – 2014:    secretaris Anne Hoogeveen. Herkiesbaar
2014 – 2015:    penningmeester Gerrit Pieters
2015 – 2016:    voorzitter Jan Luning

9.    Lopende zaken
        Kick off Hoogersmilde
        Privatisering:    sportvelden
                Bosrand; kantine, bestuurskamer, dorpshuis, sportzaal

11.    Rondvraag

12.     Sluiting