SV Hoogersmilde steunt FC Emmen.

SV Hoogersmilde leden kunnen gratis de thuis wedstrijden van FC Emmen bijwonen. Maximaal 40 kaarten per wedstrijd zijn beschikbaar. Op is Op.

Je kunt per team gaan kijken maar ook individueel.

Je kunt de kaarten afhalen iedere donderdagavond in de kantine "De Bosrand" van SV Hoogersmilde vanaf 19.30 uur.  Voor het programma van FC Emmen kijk je op www.fcemmen.nl

Dit wordt je aangeboden door kantine bestuur SV Hoogersmilde.

Elke maandagmorgen word de kantine + keuken in sporthal de Bosrand schoongemaakt door een paar vrouwelijke vrijwilligers.
Helaas word de groep steeds kleiner. Op het moment zijn er 3 schoonmaakgroepen en dat is te weinig!

Vandaar de vraag: Wie heeft er tijd om zo af en toe anderhalf uur de handen uit de mouwen te komen steken?
Ook al kun je maar 1 of 2 keer helpen, alle hulp is welkom.

Je krijgt er in ieder geval een stuk gezelligheid voor terug en er word met de mannelijke vrijwilligers (de groenploeg) gezamelijk koffie gedronken.

Aanmelden kan bij Annie Koenrades. Tel: 459473
Recreanten SV Hoogersmilde

Het recreatievolleybalteam van SVH 1 vond CALDURAN KALKZANDSTEEN bereid om hen te sponsoren met nieuwe trainingspakken. Voor dit gulle gebaar ontving de bedrijfsleider van locatie Hoogersmilde, Robert Mik, van het team een mooie bos bloemen. De dames van SVH zijn het afgelopen seizoen gepromoveerd van de 2e naar de 1e klasse. Ze proberen zich dit seizoen te handhaven in deze klasse.

Datum: 1 december 2010

Plaats: De Bosrand

Aanvang: 20.00 uur


Agenda.

1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 3 november 2009

4. Financieel verslag SV Hoogersmilde

Gezien de resultaten van het afgelopen boekjaar en de vooruitzichten voor het lopende seizoen (zie begroting) stelt het bestuur een contributie verhoging voor. Daarbij verwacht het bestuur n.a.v. brieven van de gemeente dat de subsidie voor jeugdleden wordt verlaagd en de gebruikskosten voor velden en zaal zullen stijgen.

Verhoging senior leden: €0,50 per maand

Verhoging junior leden: €0,25 per maand

5. Financieel verslag kantinecommissie

6. Verslag kascommissie.

Jan Boer en Bart Bruins zitten in de kascommissie

7. Benoeming kascommissie

Pauze

8. Bestuursverkiezing

Er zijn geen bestuursleden aftredend. Het bestuur stelt voor met een rooster van aftreden te gaan werken. Van het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) treedt jaarlijks 1 bestuurslid af en is eventueel herkiesbaar.

9. Lopende zaken

10. Rondvraag

11. Sluiting

Als je aan een nieuw volleybalseizoen begint ga je natuurlijk voor het kampioenschap. Wij spelen nu 2e klasse recreanten volleybal en ons doel is om in de 1e klasse te gaan spelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en niet iedereen was ervan overtuigd dat we deze doelstelling dit jaar zouden halen. Na onze wedstrijd, tegen WIK3 uit Bovensmilde die we met 3-0 wonnen was het hele team overtuigd. Als je met 3-0 van WIK, een heel goed op elkaar ingespeeld team, kunt winnen moet je kampioen kunnen worden. Na de tweede wedstrijd werden we weer even met beide benen op de grond gezet, we verloren in Assen met 3-0 van Marsdijk1. Er was dus veel werk aan de winkel, stoppen met dromen maar eerst goed trainen. Dit vond ook onze nieuwe trainer en dat hebben wij geweten. Hij had geen medelijden met ons en dreef ons tot het uiterste. Het was hard werken op de trainingen, maar het heeft zijn vruchten afgeworpen. Er werd geen wedstrijd meer verloren. Op het einde was het nog even spannend omdat ook WIK3 een heel goed seizoen draaide. Doordat wij de onderlinge wedstrijden hadden gewonnen bleven we op de eerste plaats en was het kampioenschap al binnen met nog één wedstrijd te gaan. De laatste wedstrijd wisten wij ook met winst van twee punten binnen te halen en met totaal 29 punten was ons kampioenschap verzekerd.

Het bestuur van SVH heeft ons met mooie bosjes bloemen verrast en we zullen ons best doen om het volgend volleybal seizoen weer een bloemetje te verdienen. Wij willen graag nog onze scheidsrechters Jan Waninge, Wim Bruggink en Nicole Tol bedanken, want zonder scheidsrechter geen wedstrijd.

Dames 2 SVH volleybal recreanten