Vrijdagavond 14 maart a.s. organiseren de buurtsportcoaches van Midden-Drenthe, in samenwerking met omnisportvereniging SV Hoogersmilde, een feestelijke kick-off op sportpark ‘De Bosrand’ in Hoogersmilde. Nederlands kampioen freestyle voetbal Rowdy Heinen verzorgt een spectaculaire show en daarnaast is er een sportmarkt en worden er diverse workshops gegeven.

De kick-off op vrijdag 14 maart a.s. van 19.00 tot 21.00 uur is een feest voor alle inwoners, jong en oud, van Hoogersmilde en omgeving. Op sportpark 'De Bosrand' kan iedereen de sportmarkt bezoeken en meedoen aan diverse activiteiten en workshops. Om 19.00 uur worden er workshops handbal en freerunning gegeven en om 20.10 uur workshops volleybal en speedminton. Het officiële startschot wordt om 19.50 uur gegeven door Nederlands kampioen freestyle voetbal Rowdy Heinen. Rowdy geeft een spectaculaire show, gevolgd door een clinic.

Deze kick-off wordt georganiseerd door de buurtsportcoaches van Midden-Drenthe in samenwerking met SV Hoogersmilde. Op de sportmarkt zullen vele (sport)aanbieders uit Hoogersmilde vertegenwoordigd zijn om hun sport- en beweegaanbod onder de aandacht te brengen van de aanwezigen. Bezoekers van jong tot oud kunnen gedurende de avond aan diverse activiteiten meedoen, zo zijn er een luchtkussen, sjoelbak en snelheidsmeter. Aan het einde van de avond is er een prijsuitreiking.

De buurtsportcoaches willen zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Midden-Drenthe op basis van hun eigen wensen en in hun eigen omgeving laten sporten en bewegen. De buurtsportcoaches zorgen voor versterking van het lokale sport- en beweegaanbod en het, in wijken en dorpen, leggen van verbindingen tussen sport- en beweegaanbieders en andere partijen. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan de versterking van de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners van Midden-Drenthe. Er wordt gestart in de dorpen Hijken, Hooghalen, Bovensmilde, Smilde en Hoogersmilde, daarna komen de andere dorpen in de gemeente aanbod. Deze kick-off is de eerste grote activiteit van de buurtsportcoaches.

 

Wegens ziekte en het stoppen van een aantal trainers, zijn wij dringend op zoek naar trainers voor onze voetbaljeugd!

Het gaat om  1 of 2 keer  in de week ,een uurtje per keer ,  tijden en welke dag(en) kunnen overlegd worden.

Wie lijkt het leuk om onze aankomende talenten, training te geven?

Vanaf 16 jaar en ouder , en voetbalkennis zijn vereisten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Adriaan Hoogeveen

0592459846 / 06-53433673

 

Tevens willen wij alvast  trainers Matthieu Bel en Jacob Talen, leiders Louis Regterschot, Jan Boer en Erik Zilverberg heel erg bedanken voor hun inzet voor onze jeugd! Bedankt!

 

Namens Jeugdbestuur S.V.Hoogersmilde

 

 

Sportvereniging SV Hoogersmilde en de Buurtsportcoaches van Midden-Drenthe organiseren op vrijdag 14 maart van 19.00-21.00 uur op sportpark De Bosrand een Kick-off.

Er zal tijdens dit evenement een spectaculaire show plaatsvinden door Nederlands Kampioen freestyle voetbal Rowdy Heinen. Verder zullen er clinics gegeven worden op verschillende sportgebieden waaraan iedereen deel kan nemen en kunt u zich laten informeren over alle  sport- en beweegactiviteiten in Hoogersmilde. Het definitieve programma zal na de voorjaarsvakantie bekend worden gemaakt. De Buurtsportcoaches en SV Hoogersmilde hebben dit evenement georganiseerd om de inwoners te laten zien wat er allemaal op sportgebied te doen is. De Buurtsportcoaches proberen samen met de lokale (sport)partijen meer mensen in beweging te brengen.

Bent u benieuwd naar de spectaculaire show, alle sportmogelijkheden in Hoogersmilde en/of heeft u zin om een avondje lekker te bewegen, noteer dan alvast 14 maart in uw agenda!

Datum:    woensdag 5 februari 2014
Plaats:    De Bosrand
Aanvang:    20.00 uur

Agenda.

1.    Opening

2.    Mededelingen/ingekomen stukken

3.    Notulen algemene ledenvergadering 28 januari 2013

4.    Financieel verslag SV Hoogersmilde

5.    Financieel verslag kantinecommissie

6.    Verslag kascommissie.
Wim Mast en Alle Koopmans zitten in de kascommissie. Reserve commissielid is Monique de Vries

7.    Benoeming kascommissie
    Wim Mast is afredend. Nieuw kascommissielid is Monique de Vries.
    Te benoemen: nieuw reserve kascommissielid.

    Pauze

8    Contributie verhoging.
        Voorstel: de contributie wordt verhoogd met €1,00 per lid/per maand. Dit geldt
ook voor jeugdleden.

9    Bestuursverkiezing
Rooster van aftreden dagelijks bestuur:
2013 – 2014:    secretaris Anne Hoogeveen. Herkiesbaar
2014 – 2015:    penningmeester Gerrit Pieters
2015 – 2016:    voorzitter Jan Luning

9.    Lopende zaken
        Kick off Hoogersmilde
        Privatisering:    sportvelden
                Bosrand; kantine, bestuurskamer, dorpshuis, sportzaal

11.    Rondvraag

12.     Sluiting

Celebrate 2014 Hoogersmilde

In de herfstvakantie hebben 18 kinderen van de e-jeugd en d-jeugd een sponsorloop gelopen. Ieder rondje was 50 meter en de kinderen hebben flink hun best gedaan. Er waren kinderen bij die wel 30 rondjes hebben gelopen. Voor iedereen een geweldige prestatie en bedankt meiden!

De gemeente, Welzijnswerk Midden-Drenthe en Sport Drenthe willen meer mensen aan het sporten en bewegen krijgen. Sport Drenthe en Welzijnswerk Midden-Drenthe werken daarom samen in het project ‘Buurtsportcoach’. Het project is mogelijk omdat de gemeente hiervoor bij de Rijksoverheid subsidie heeft aangevraagd. De Buursportcoach brengt mensen die willen bewegen en sportaanbieders met elkaar in contact. Het project wordt gestart in Hoogersmilde, Hijken en Hooghalen.

Om te bepalen of er nog wensen zijn op het gebied van bewegen wordt er een behoeftepeiling gehouden in Hoogersmilde. Vervolgens wordt er gekeken of er een sportaanbod kan worden gedaan waarbij aan de wensen wordt tegemoet gekomen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande verenigingen en clubs. Het invullen van de behoeftepeiling kost ongeveer 10 minuten van uw tijd.

Een volledig beeld
Om een compleet overzicht te krijgen van de bewegingsbehoeften nodigen Sport Drenthe en Welzijnswerk Midden-Drenthe iedere inwoner van Hoogersmilde van 8 jaar of ouder uit om de vragenlijst voor 4 november in te vullen.

De vragenlijst kunt u vinden door op onderstaande link te klikken.
Vragenlijst behoeftepeiling

Voor informatie en vragen kan men contact opnemen met Tineke Posthoorn, tel. 0593-523450,
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In week 23 van 2014 wordt in Hoogersmilde voor de 30-ste keer het stratenvolleybaltoernooi georganiseerd. Jarenlang was het de week voorafgaand aan de TT het stratenvolleybaltoernooi in Hoogersmilde. Het leverde elke jaar weer een week vol sportiviteit en plezier op. Bijna het hele dorp, jong en oud, was erbij betrokken. Al dan niet in het volleybalveld, dan wel als supporter of vrijwilliger. Het leverde veel gezelligheid en samenhorigheid op. Na de sportieve prestaties werden de prijzen uitgereikt, nagepraat en geproost. De spelers kregen naast een prijs, spierpijn als extra traktatie. Maar dat kon de pret niet drukken. Het was een waar festijn. In de jaren 2005-2006 was er geen stratenvolleybaltoernooi wat als een gemis in het dorp werd ervaren. In 2007 heeft een groep vrijwilligers het organiseren van Straten Volleybal Hoogersmilde weer opgepakt. De oude formule werd opgepoetst en het stratenvolleybaltoernooi was weer een feit. Enige wat veranderd was, was dat de volleybalweek verplaatst was naar week 23. Dit in verband met het EK en WK voetbal die in juni plaats vinden.

Omdat in 2014 een jubileumjaar is willen wij niet alleen de huidige bewoners maar ook iedereen die ooit in Hoogersmilde heeft gewoond, uitnodigen om dit jaar mee te doen. Het zou leuk zijn om er een grote “reünie” van te maken. Zijn er mensen die mee willen volleyballen of u kent iemand, dan kunt u zich inschrijven via het online inschrijfformulier of via één van de contactpersonen.

Wij weten nog niet wat voor vorm de 30ste editie van stratenvolleybaltoernooi gaat krijgen, maar heeft u leuke ideeën deel deze dan met ons. Hopelijk kunnen wij er samen een leuk volleybalfeest van maken. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Klik hier voor alle informatie over het stratenvolleybal.

Stratenvolleybal Hoogersmilde

Attachments:
Download this file (stratenvolleybal affiche.jpg)stratenvolleybal affiche.jpg[ ]324 kB