De spelers voor Zondag 8 maart:

A Bakker, P Flokstra, F Dekker, G Dijkstra, T Giateli, A Gol, Jan H, Japie H, R Hindriks,

C Hummel, J Koenrades, R Koenrades, P Pieters, G aan het Rot, A Schieving, R Trul, R Zoer.

Aanvang: 10.00 uur.

Aanwezig: 09.15 uur

Scheidsrechter: A Hoogeveen.

Grensrechter: W Knorren.

Wassen: Japie Hatzmann.

Kantine: Rolf Zoer.

Kleedkamer: G Dijkstra, A Gol.

DE TRAINING VAN DINSDAG 3-3 GAAT NIET DOOR OM DE SLECHTE CONDITIE VAN HET TRAININGSVELD.

Voor de wedstrijd van zondag 1 maart tegen Haulerwijk worden de volgende spelers verwacht.

 

R Koopmans; R Hatzmann; M Vredeveld; T Stegman; M Smidt; J Blaauw; K Blaauw; P Hatzmann.

F Bultstra; R Hatzmann; T Stegman; V de Theije; J Waninge; N a/h Rot; M Boerma; M Bultstra.

 

Aanwezig; 13.00 uur

Kantinedienst; M Vredeveld; P Hatzmann; Ra Hatzmann.

Grensrechter; B Bruins.

Kleedkamers schoonmaken; J Blaauw; K Blaauw.

 

Datum: maandag 2 maart 2015
Plaats: De Bosrand
Aanvang: 20.00 uur

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 5 februari 2014

4. Verslag kascommissie.
Monique de Vries en Alle Koopmans zitten in de kascommissie. Reserve commissielid is Gerrit aan ’t Rot

5. Financieel verslag SV Hoogersmilde

6. Financieel verslag kantinecommissie

7. Benoeming kascommissie
Alle Koopmans is aftredend. Nieuw kascommissielid is Gerrit aan ‘t Rot
Te benoemen: nieuw reserve kascommissielid.

Pauze

8. Contributie verhoging
Voorstel: de contributie wordt verhoogd met €1,00 per lid/per maand met ingang van 1 juli 2015. Dit geldt ook voor jeugdleden.

9. Bestuursverkiezing
Rooster van aftreden dagelijks bestuur:
2014 – 2015: penningmeester Gerrit Pieters: herkiesbaar
2015 – 2016: voorzitter Jan Luning
2016 – 2017: secretaris Anne Hoogeveen
Tiny de Haan is als afgevaardigde van de afd. handbal toegevoegd aan het omnibestuur

10. Lopende zaken
Privatisering sportvelden
Herinrichting parkeerplaatsen bij de Bosrand
Tariefsverhoging binnensporten

11. Rondvraag

12. Sluiting

Spelers voor zondag 1 maart:

G Bosma, H Bosma, B v/d Born, K v/d Born, A Bultstra J Gerding, J Koers, M Pieters, A Rakhorst, A Boer, S Klein, M Bultstra en S Bosma

Vertrek: 08.45 uur

Aanvang: 10.00 uur

Wassen: B v/d Born

Voor de volgende wedstrijd tegen Havelte zondag 22 februari worden de volgende spelers verwacht.

A Westerhof; R Hatzmann;M Vredeveld; T Stegman; M Smidt; J Blaauw; K Blaauw; P Hatzmann.

N a/h Rot; R Hatzmann; T Stegmann; V de Theije; M Bulstra.

Vertrek; 12.30 uur

Grensrechter; R Vredeveld.

 

Spelers voor zondag 15 februari:

G Bosma, H Bosma, B v/d Born, K v/d Born A Bultstra, J Gerding, A Hulst, J Koers, P Moes, M Pieters, A Rakhorst, J Sluiter en A Boer

Aanwezig: 09.15 uur

Aanvang: 10.00 uur

Wassen: M Pieters

Kantine: J Gerding

Kleedkamers: P Moes en H Bosma